Projektet Inshila

M.I.O.H.C.D, Mpongwe in our hearts coummnity development bildades i början av 2019 med avsikten att vilja förändra den höga alkoholkonsumtionen i området. Projektet Inshila har påbörjats med ett urval av tre byar Kantatamwe, Ibenga och Chowa. Dessa byar har stora problem med sin alkoholkonsumtion. Befolkning i dessa byar saknar kunskap och information om alkoholens påverkan på kroppen och vad det ger för konsekvenser för individen och familjen. De flesta vet inte heller att man kan välja att förändra sitt beteende och har inga metoder för att hur de skall göra det.

Inshila betyder stig på det lokala språket Lamba. Dess innebörd tycker vi stämmer överens med projektets innebörd. Stigar leder fram till något. De kan vara krokiga och ibland svåra att hitta men att inte befinna sig på en stig kan riskera att du går vilse.