Livsberättelser

Viktiga samtal kring mental hälsa

Viktiga samtal kring mental hälsa

Självmord är den sjunde vanligaste dödsorsaken på det lokala missionssjukhuset i Mpongwe och då är inte alla fall rapporterade. Många av självmorden...

Forskning

Forskning

I april godkändes det etiska godkännandet som behövs för att påbörja forskning i Zambia. Förhoppningen är att forskning skall påbörjas inom...

Week of impact

Week of impact

Då ekonomiska möjligheter satte stopp för större insatser så kom vi fram till att möjlighet att göra något litet är bättre än att inte göra något...

Vi skapar förutsättningar för förändring. Där folkrörelser blir drivkraften och engagemanget till att forma ett bättre och tryggare samhälle.