Projektet Inshila

M.I.O.H.C.D, Mpongwe in our hearts coummnity development bildades i början av 2019 med avsikten att vilja förändra den höga alkoholkonsumtionen i området. Projektet Inshila har påbörjats med ett urval av tre byar Kantatamwe, Ibenga och Chowa. Dessa byar har stora problem med sin alkoholkonsumtion. Befolkning i dessa byar saknar kunskap och information om alkoholens påverkan på kroppen och vad det ger för konsekvenser för individen och familjen. De flesta vet inte heller att man kan välja att förändra sitt beteende och har inga metoder för att hur de skall göra det.

Inshila betyder stig på det lokala språket Lamba. Dess innebörd tycker vi stämmer överens med projektets innebörd. Stigar leder fram till något. De kan vara krokiga och ibland svåra att hitta men att inte befinna sig på en stig kan riskera att du går vilse.

Metod

Efter besök hos nykerhetsorganisationen IOGT-NTO i Tanzania hittade vi en metod som tycktes fungera väl bland byarna i Tanzania. Det är en enkel metod där man ger bybefolkningen information och kunskap kring konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion. Byn identifierar sina största problem och när dessa diskuteras hittar man ofta en och samma orsak; hög alkoholkonsumtion När byn ser att detta är orsak till så mycket hos sin befolkning så vill de flesta göra en förändring och en folkrörelse påbörjas. Byledningen påverkas och får hitta egna by-laws för att hjälpa byns förändringsprocess. Detta innebär att man beslutar kring öppettider, åldergränser, antal barer osv. Samtidigt pågår en process hos bybefolkningen som vill förändras på individnivå. Hjälp och stöd för att hitta vägar fram och ur sitt missbruk skall fångas upp och där man i byn diskuterar vilka alternativ det finns till sysselsättning t ax med hjälp av microfinansierade lån.

I juli gjordes tre outreachprogram med syfte att samla byarna och ge en första information om hur alkoholen påverkar individen, familjen och samhället. Byledningarna och kyrkorna i området är nu alla villiga att påbörja ett arbete tillsammans med att förändra situationen i byarna.

Just nu pågår också insamling av statistik. Vi har gjort en första enkel undersökning av situationen där vi nu vet att de flesta i byarna dricker och har extremt hög alkoholkonsumtion. Nu behövs en grundlig undersökning göras med fler variabler.