Syprojektet

När MIOHCD påbörjade arbetet med att sprida kunskap kring missbruk i området, besökte många kvinnor det lokala kontoret på marknadsplatsen i Mpongwe. Kvinnorna undrade hur de skulle göra nu när de skulle ta sig ur sitt missbruk. Vem skulle hjälpa dem? MIOHCD lät kvinnorna samlas utanför kontoret och kvinnorna började då samla överblivna tygbitar för att göra dörrmattor så att de kunde börja sälja och få en liten inkomst.

MIOHCD började fundera ut en affärsidé på ett socialt företag där kvinnorna skulle kunna få en utbildning och möjlighet till en hållbar framtid. De tog hjälp av en av våra samarbetsorganisationer som har stor erfarenhet socialt företagande.

I juli 2022 startade vi upp ett syprojekt som riktade sig till missbrukande kvinnor som ville komma ur sin situation. En lärare utbildade tio kvinnor i sömnad för att kunna sy skoluniformer. Dessa skoluniformer såldes och vinsten gav dem möjlighet att köpa in mer tyg till fler skoluniformer. Under tiden fick de en utbildning kring entreprenörskap och en ”village banking” skapades där kvinnorna kunde få ett litet lån för att kunna bedriva små företag vid sidan av sin utbildning för att kunna försörja sina familjer under deras pågående utbildning.

Två av kvinnorna har idag fått jobb som sömmerskor. Sex kvinnor har startat upp små företag där de säljer fisk, tomater osv och två har fortsatt för att hjälpa till i syprojektet för att lära upp den nya gruppen kvinnor som nu tar vid.

Projektet Inshila

M.I.O.H.C.D, Mpongwe in our hearts coummnity development bildades i början av 2019 med avsikten att vilja förändra den höga alkoholkonsumtionen i området. Projektet Inshila har påbörjats med ett urval av tre byar Kantatamwe, Ibenga och Chowa. Dessa byar har stora problem med sin alkoholkonsumtion. Befolkning i dessa byar saknar kunskap och information om alkoholens påverkan på kroppen och vad det ger för konsekvenser för individen och familjen. De flesta vet inte heller att man kan välja att förändra sitt beteende och har inga metoder för att hur de skall göra det.

Inshila betyder stig på det lokala språket Lamba. Dess innebörd tycker vi stämmer överens med projektets innebörd. Stigar leder fram till något. De kan vara krokiga och ibland svåra att hitta men att inte befinna sig på en stig kan riskera att du går vilse.

Metod

Efter besök hos nykerhetsorganisationen IOGT-NTO i Tanzania hittade vi en metod som tycktes fungera väl bland byarna i Tanzania. Det är en enkel metod där man ger bybefolkningen information och kunskap kring konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion. Byn identifierar sina största problem och när dessa diskuteras hittar man ofta en och samma orsak; hög alkoholkonsumtion När byn ser att detta är orsak till så mycket hos sin befolkning så vill de flesta göra en förändring och en folkrörelse påbörjas. Byledningen påverkas och får hitta egna by-laws för att hjälpa byns förändringsprocess. Detta innebär att man beslutar kring öppettider, åldergränser, antal barer osv. Samtidigt pågår en process hos bybefolkningen som vill förändras på individnivå. Hjälp och stöd för att hitta vägar fram och ur sitt missbruk skall fångas upp och där man i byn diskuterar vilka alternativ det finns till sysselsättning t ax med hjälp av microfinansierade lån.