Titus

Titus är assisterande fotbollstränare i fotbollsklubben. När han var två år gammal så blev han kastad på elden av sin syster under en konflikt kring mark inom familjen. Under sin uppväxt så blev han mobbad för sitt utseende och blev isolerad. Människor såg honom som ett monster och vid flertal tillfällen så försökte han att begå självmord. Han gick i skolan men hade dåliga resultat. Han gjorde en 14 årig flicka gravid som fick hoppa av skolan på grund av det. De lever nu som gifta och har idag fyra barn. Livet har varit svårt för dem som familj då ingen har en ordentlig utbildning. Titus började självmedicinera med alkohol.

Då kom MIOHCD till byn där han bor och berättade om att man kunde förändra sitt beteende och minska sitt drickande. Dessutom fick han delta i utbildning kring mental hälsa och han känner att det har hjälpt honom mycket. Idag befinner han sig den mesta av tiden på fotbollsplanen och jobbar aktivt med det lokala ledarnätverket SADAZA med att sprida information och kunskap vidare kring alkoholmissbruk och mental hälsa.