Vi skapar förutsättningar för förändring. Där folkrörelser blir drivkraften och engagemanget till att forma ett bättre och tryggare samhälle.

Vi fokuserar på på tre byar med oroande hög alkoholkonsumtion.

%

Kantatamwe

%

Ibenga

%

Chowa

Andel av befolkningen med oroande hög alkholkonsumtion.