Vi möts av fantastisk sång och dans när vi anländer till byn Kantatamwe. Ungdomsgruppen Imiti Kula visar upp dans och drama för oss och byborna runt om på den centrala marknadsplatsen. De har skapat allt utifrån att på olika sätt berätta om alkoholens effekter.

Vi träffas efteråt under ett träd i skuggan av den heta solen. Där berättar ledarnätverket SADAZA att de har börjat se förändringar i samhället. Barerna är inte längre öppna dygnet runt och fler och fler bybor har valt att helt avstå från att dricka alkohol. Nu vill de sprida informationen om effekterna vidare till fler byar. Vi är med vid en sådan outreach i byn Munkupa. I denna by är missbruket stort och barn så små som sjuåringar dricker alkohol.