I augusti levererades fyra symaskiner till det projekt där kvinnor med missbruk skall få hjälp och stöd att ta sig ur sitt missbruk och samtidigt lära sig att sy för att sedan kunna försörja sina familjer. Vi möts av fantastisk sång och glädje från kvinnorna när vi anländer.

Kvinnorna delar med sig av sina livshistorier som är fyllda av misshandel, sorg, depressioner och ångest. Men vi får också de smår glädjeämnen som börjar växa fram. De berättar att barnen säger det är mycket bättre nu när mamma inte alltid kommer hem full.

De säger också att platsen har blivit en trygg plats där de kommer bort från sin tillvaro och där de kan dela livet med andra kvinnor som har liknande erfarenheter.