Week of impact

Week of impact

Då ekonomiska möjligheter satte stopp för större insatser så kom vi fram till att möjlighet att göra något litet är bättre än att inte göra något alls. I december genomfördes en vecka av insatser i Kantatamwe. Den lokala organisationen MIOHCD planerade tillsammans med...

Utbildning i mental hälsa

I MIOHCDs arbete kring alkoholmissbruk så har behovet av kunskapsutveckling kring mental hälsa ökat. I den behovsanalys som genomfördes av alla ledare i Kantatamwe så fanns låg kunskap kring mental hälsa. Klinikerna hade vare sig resurser eller kunskap kring hur...

Kunskapsförstärkning från REPSSI

I januari hade den lokala organisationen MIOHCD möjlighet att ta emot organisationen REPSSI. Landchefen Kelvin Ngoma tillsammans med projektkoordinatorn Chilekwa Chisanga kom på besök för att genomföra en kortare organisationsöversyn för att se hur den lokala...

Lyckad resa för AEH till Zambia i slutet av oktober

När du möter zambier så möter du ofta vänliga och varmhjärtade människor. Jag och styrelseledamoten Sofia Molyneaux fick äntligen möjligheten att komma till Zambia och träffa många av våra nyblivna vänner men också gamla vänner från när vi var barn! Vi inledde vår...