Självmord är den sjunde vanligaste dödsorsaken på det lokala missionssjukhuset i Mpongwe och då är inte alla fall rapporterade. Många av självmorden är relaterade till alkoholmissbruk där många unga män nu fallit offer för ett mycket tragiskt sätt att avsluta sina liv.

Vi samlade till ett möte under vår resa; psykiatriker, psykolog, sjukhuschef, ledarnätverk från byn Kantatamwe och vår lokala organisation MIOHCD för att samtala kring hur vi skulle kunna förändra denna akuta situation kring den höga frekvens av självmord i samhället.

Vi kom fram till att upplysning och kunskap är viktigt men också platser dit man kan vända sig när man är i behov av stöd i form av samtal. Nu skall ett förslag tas fram.