Då ekonomiska möjligheter satte stopp för större insatser så kom vi fram till att möjlighet att göra något litet är bättre än att inte göra något alls.

I december genomfördes en vecka av insatser i Kantatamwe. Den lokala organisationen MIOHCD planerade tillsammans med ledarnätverket i Kantatamwe (SADAZA) att nå ut till så många som möjligt under en veckas tid. De ville skapa så mycket förändring som möjligt med de tillgängliga resurser som fanns.

Första dagen genomfördes en hel dag med radioprogram för att nå ut till allmänheten. Genom information kring alkoholens effekter och genom att bjuda in lokala politiker till diskussioner så vill de få befolkningen att förstå att de kan vara med att förändra samhället.

”-Många runt Mpongwe vet inte att man kan vara med att påverka till förändring”

Andra dagen gjorde besök på 42 olika barer inom byn Kantatmwe. Besöken gjordes tillsammans med polis och lokala ledare. Målet var att nå ut med information om vilka lagar och regler som gäller för barägare. 29 av de besökta barerna var illegala och innehade inte licens för att driva en bar. Under besöken fann de flertalet minderåriga och ammande mammor. Detta följdes sedan med en dag bland de lokala skolorna. Tillsammans med polisen samlade de alla skolbarn i olika åldersgrupper för att få information om alkohol. Organisationen MIOHCD hade förberett lärarna på att man ville skapa en så tillåtande miljö som möjligt för att inte skapa skam kring att prata om alkohol och dess effekter. Genom drama och gruppdiskussioner fick barnen ta del av informationen. En del barn skapade dikter och presenterade för de andra barnen.

Insatserna fortsatte sedan på en av de två hälsokliniker som finns i Kantatamwe. Här genomfördes AUDITS (metod för att identifiera ev missbruk) bland de besökande patienterna/gravida samt hos personalen under dagen. 20 av 26 gravida drack alkohol under sin graviditet. Bland vårdpersonalen var två anställda alkoholberoende, tre hade ett riskbruk och tre drack inte alkohol. Under helgen samlades 60 fotbollsspelare i åldrarna 10-25 för en fotbollsturnering för att initiera alternativa aktiviteter utan alkohol. Här genomfördes AUDITS bland de spelare som gett ett godkännande. Det visade att 22 av dem hade ett riskbruk, 18 ett skadligt bruk, 5 beroende av alkohol och endast 7 var utan problem.

Hela veckan avslutades med en samling tillsammans med kyrkan i Kantatamwe. Kyrkan känner att de har ett stort ansvar att se till att hantera de stora missbruksproblemen i området. Pastorn identifierar stora kunskapsluckor kring föräldraskap i samhället och ett ökat behov av att skolorna tar ett större ansvar för att hjälpa de unga i byn. Kyrkan vill hjälpa till med informationsspridning kring konsekvenserna av att dricka alkohol, stärka folkrörelser, rehabilitering av missbruk samt rådgivning.

Uppnådda resultat efter insatserna!

  • Barerna i Kantatamwe håller de öppettider som är lagstiftade 10:00-22:00
  • Licenser kontrolleras av ledarna i SADAZA.
  • 300 unga killar blev anställda på en lokal farm som ett resultat av att SADAZA och Hövdningen gjorde en gemensam insats.