Rapporter kommer till oss under juni månad om att Corona ökar kraftigt i Zambia. På sjukhuset i Mpongwe ser man att patienterna ökar i antal och många dör för att det inte finns tillräcklig utrustning. Tillsammans med samarbetsorganisationen ”Mpongwes People”som finns i England görs en insamling till en syrgaskoncentrator. Koncentratorn finns nu på plats och personalen är oerhört tacksamma för den givmildhet som England och Sverige visar. En ny fjärde våg befaras komma till Zambia i November.