Organisationen MIOHCD har testat olika affärsidéer för att bli mer ekonomiskt självständiga. De startade upp ett kycklingprojekt som gav en bra vinst men där de insåg att det tog mycket tid från det som de egentligen ville fokusera på och som är målet för deras verksamhets villkor att minska alkoholkonsumtionen i området.

De hade då börjat fundera kring affärsidén om att köpa majs från en lokal bonde och sedan sälja majs till mjölnaren. De hade sett att detta var ett tryggt och enkelt sätt att få en liten vinst där deras insats inte krävde så mycket tid. När organisationen köpt in majsen kom valrörelsen igång i Zambia och den sittande regeringen ville att befolkningen skulle vara positivt inställda till hur situationen såg ut i landet och sänkte då priset på majsen. MIOHCD bestämde att det var bäst att vänta med att sälja den redan inköpta majsen tills valrörelsen var över. Efter valrörelsen så ville den nybildade regeringen öka förutsättningarna till att fler skulle få tillgång till mat då effekterna av Corona skapat höga matpriser i landet och regeringen beslöt då att sänka priset på majsen ytterligare.

Det är inte enkelt att hitta konstanta affärsidéer i ett land där man ständigt lever med små marginaler. Vi avvaktar nu på att ta beslut om när försäljning skall ske av majsen.