Ett nätverk för att skapa möjligheter till förändring i byn har bildats bland byledarna i Kantatamwe, SADAZA (Stop Alcohol and drug absue and Zero absenteeism on youths). Gruppen sammanställde en behovsanalys över det som behövdes förändras för att minska alkoholkonsumtionen i området. Utifrån detta anordnades en workshop där organisationerna Sharpz och Repssi bjöds in för att med sina respektive kompetensområden utöka kapaciteten för att möjliggöra en förändring i byn. Sharpz står för kompetensen inom alkoholmissbruk och Repssi för psykosocial hälsa. Tillsammans stod de för utbildningen under dagarna 10-12 mars! 

De byledare och befolkning från Kantatamwe som medverkade fick vara med i gruppdiskussioner och övningar för att omsätta informationen i verkliga situationer. Deltagandet var stort från hela gruppen och byborna hade egna erfarenheter som diskuterades kring missbruk och psykisk ohälsa. Nu skall en plan sättas ihop för byn med mål kring vad man vill uppnå och samtidigt skall strukturer stärkas upp, som redan är befintliga i samhället. Tack till alla givare som gjorde detta möjligt!