I april godkändes det etiska godkännandet som behövs för att påbörja forskning i Zambia. Förhoppningen är att forskning skall påbörjas inom graviditet och alkohol. Just nu avvaktar vi forskningsstöd för att kunna påbörja studierna bland de gravida kvinnorna i området Mpongwe. Vi vill ge möjlighet till att alla gravida kvinnor i området skall information om att det är farligt för barnet att dricka alkohol under graviditeten. Just nu finns inte den kunskapen tillgänglig och av 26 gravida kvinnor så är det 20 som dricker alkohol under graviteten.