När du möter zambier så möter du ofta vänliga och varmhjärtade människor. Jag och styrelseledamoten Sofia Molyneaux fick äntligen möjligheten att komma till Zambia och träffa många av våra nyblivna vänner men också gamla vänner från när vi var barn!

Vi inledde vår vistelse i Zambia i huvudstaden Lusaka där vi mötte upp de båda ledarna Mirriam Shamfuti och Peggie Nkhoma från MIOHCD. Vi hade bokat in möten med de organisationer som vi lärt känna virtuellt men som vi nu äntligen fick möjligheten att träffa fysiskt. Det är en härlig känsla att vara på plats och samtala i samma rum. Vi pratade framtid, hur vi kunde utveckla våra relationer och hur vi kunde fortsätta våra samarbeten.

Efter våra lyckade dagar i Lusaka begav vi oss med bil upp till Mpongwe. Vi träffade alla medlemmar i den lokala organisationen MIOHCD och de visade det helt nystartade arbetet som riktade sig till kvinnor som har missbruksproblem själva eller som vistas i hem med missbruk. De hade startat en liten rörelse med att sy dörrmattor med återvunnet tyg som de sedan skulle sälja för att få en liten inkomst. Vi fick ta del av kvinnornas historier och bakgrund till varför de hade valt att söka upp organisationen MIOHCD. Vi förstod att många kvinnor bär på mycket skam och ångest vilket orsakar att många kvinnor dricker mycket alkohol.

Därefter åkte vi ut till en klinik där vi påbörjat vår forskningsstudie kring graviditet och alkohol. MIOCHD samlade alla kvinnor och berättade om vilka konsekvenser alkoholen har vid graviditet. Vi kunde sätta oss ner och prata med de gravida kvinnorna som kom på kontroll för att förstå deras livssituation och sedan prata med barnmorskan för att få en bättre förståelse för hur man skulle kunna strukturera upp de intervjuer/audits som skall genomföras under ett år. Vi fick med oss mycket bra material till att förbättra och utveckla så att forskningsstudien skall lyckas bättre. Ett exempel på en sådan förbättring var till exempel att det fanns en organiserad grupp av barnmorskor; SMAGS, som åkte ut i byarna för att möta gravida kvinnor ute i byarna. Många gravida kvinnor tar sig inte till klinikerna för kontroller och då har de heller inte möjlighet att ta del av vår informationsspridning gällande graviditet och alkohol.

MIOHCD hade även ordnat en workshop tillsammans med det nätverk som bildats i Kantatamwe, SADAZA. Vi delades under dagen in i grupper och diskuterade fram en gemensam strategisk plan för att minska alkoholkonsumtionen i området. En faktor som var återkommande var hur man skulle lösa barernas öppettider. Alla var överens om att barerna har en stor bidragande orsak till den stora konsumtionen i området. De diskuterade kring hur man skulle begränsa öppettider och om det var möjligt. Det fanns även en innovativ idé om att skapa en plats för unga att komma och få rådgivning inom sexuell och mental hälsa, alkoholvanor, frågor kring graviditet och så vidare.

Efter våran workshop, kom SADAZA fram till ett förslag på en veckas insats i byn Kantatamwe. De hade nu löst frågan om hur man skulle begränsa öppettiderna bland barerna och kommer att under en veckas tid, i början av december, begränsa öppettiderna till endast två timmar/dag. I och med att SADAZA:s representanter består av ledarna i byn så kunde de komma överens om hur de skulle lösa frågan tillsammans. De har planerat en hel vecka med aktiviteter däribland fotbollsturnering för unga, dramagrupper som genom föreställningar skall hjälpa till att få ut information om alkoholens effekter. Radioprogram kommer att sändas under en hel vecka. Broschyrer kommer att delas ut på de lokala språken Lamba och Bemba.