I januari hade den lokala organisationen MIOHCD möjlighet att ta emot organisationen REPSSI.

Landchefen Kelvin Ngoma tillsammans med projektkoordinatorn Chilekwa Chisanga kom på besök för att genomföra en kortare organisationsöversyn för att se hur den lokala organisationen kan förstärkas. REPSSIs representanter fick följa MIOHCDs arbete för att sedan reflektera och diskutera organisationens arbete. Det var givande för alla parter i organisationen att så här tidigt hitta möjligheter till organisationsutveckling och stärkas som organisation. En viktig del i den lokala organisationen är att utveckla ett socialt företag för att kunna hjälpa som är anhörig till missbrukare eller är missbrukare själva att hitta en försörjning. Många intressanta diskussion kom fram under dagarna för att kunna utveckla ett socialt företag som är hållbart i en värld där marginalerna är små och där marknaden är mycket känslig för yttre påverkan.

Kelvin Ngoma, landchef REPSSI