Den första byn som förändringsarbetet påbörjas är Kantatamwe. Här har 80 procent av befolkningen oroande hög alkoholkonsumtion, enligt den första studien som organisationen genomfört. Barerna är öppna dygnet runt och vem som helst kan köpa alkoholen. Man tar alltså inte hänsyn till ålder eller påverkansgrad. 

Arbetslösheten är mycket hög i området och byns möjlighet till utveckling begränsas kraftigt av dess stora missbruksproblem, enligt byledningen. Hövdingen och byledningen berättar att de inte tänkt på att alkoholen är den underliggande problematiken till så mycket av det de ser i byn såsom prostitution, barnäktenskap, arbetslöshet, våld i hemmen, tidiga graviditeter. De engagerade sig direkt för frågan och har nu satt ihop en kommitté i byledningen som består av 10 medlemmar där målet är att förändra öppettider för barägarna och öka kontakten med polisen. Redan efter första informationsmötet, som genomfördes på marknaden, vittnar nu byledningen att de med blotta ögat kan se att människor börjat att förändra sitt beteende och där bybor berättar för dem att de valt att ändra sin alkoholkonsumtion för att de har nu hört att det är farligt för hälsan. 

Byledningen uttrycker behov av att de behöver hjälp med kapaciteten till att göra förändringen bestående. För att förstå behoven så genomfördes ett stort bymöte 7 november för att få fram en behovsanalys från bybefolkningen, byledningen, kyrkorna, samt barägarna. När denna färdigställts kommer de två organisationerna Sharpz och Respssi att bistå med sina kompetensområden kring missbruk och psykosocial hälsa. Det är i detta skede som vi nu önskar ansöka om ovanstående belopp. 

I den första projektdelen kommer behovsanalysen mynna ut i en åtgärdsplan för 2021 där de Repssi och Sharpz bistår med sina kompetensområden i ett gemensamt arbete för att genomföra förändringsarbetet i Kantatamwe.  I den andra delen av projektet så kommer arbetet att inrikta sig till att forma aktiviteter åt de bybor som vill förändra sitt beteende för att göra förändringsarbetet bestående i byn. Arbetslösheten är hög i området vilket är en av effekterna till det stora missbruket. För att förändra detta på riktigt krävs någon typ av sysselsättning. Byledningen har själva kommit fram till att de vill få igång en central funktion med grisuppfödning i Kantatamwe. Till den centrala funktionen av grisuppfödning kommer familjer att få en utbildning i hur man tar hand om grisar och föder upp dem. De skall sedan ha möjlighet att få låna två grisar. En hane och en hona som de sedan får kultingar av. När kultingarna är tillräckligt stora så återlämnas de första grisarna till den centrala grisuppfödningen. Man uppskattar att varje sugga får ungefär 12-15 kultingar. Förhoppningen är att många familjer skall kunna hitta ett nytt sätt till försörjning.