Under februari månad genomfördes en undersökning genomförd med en beprövad och erkänd metod för att undersöka individers alkoholvanor(AUDIT). Resultatet av en sådan undersökning identifierar om individen har en riskfylld eller skadlig konsumtion. Organisationen MIOHCD gick runt och frågade människor i olika byar i Mpongweområdet där 127 var män och 93 kvinnor.

Resultatet visade att 30 procent av de tillfrågade hade ett riskbruksbeteende av alkohol. 59 procent hade ett skadligt bruk och ett alkoholberoende och bara 11 procent av de tillfrågade var utan alkoholproblem.