I MIOHCDs arbete kring alkoholmissbruk så har behovet av kunskapsutveckling kring mental hälsa ökat. I den behovsanalys som genomfördes av alla ledare i Kantatamwe så fanns låg kunskap kring mental hälsa.

Klinikerna hade vare sig resurser eller kunskap kring hur mental ohälsa skulle hanteras. I området så är självmord ett stort problem och tillsammans med det stora alkoholmissbruket så förstår byborna att mental hälsa behöver adresseras. I mars fick MIOHCD tillsammans med ledarnätverket från Kantatamwe, SADAZA, möjlighet att få en utbildning inom mental hälsa. En organisation Royal Mental Health, som startats upp i Ndola kom till byn och berättade vad mental ohälsa handlar om. Reaktionerna var starka från deltagarna då de trodde att mental ohälsa var orsakat av att personen blivit besatt. Deltagarna berättade att de tog avstånd till personer med någon typ av mental ohälsa då de trodde att personerna var farliga. Under utbildningen fick deltagarna prata om den ökade frekvensen av självmord och hur byn kan göra något åt problemet. Man kom fram till att det handlar om okunskap kring mental hälsa och att sprida information till byborna var viktigt samtidigt som vården behöver struktureras till stöd för de som behöver vård eller stöd. Just nu pågår en utveckling av det som kom fram under utbildningen tillsammans med organisationen.